Monday, 21 August 2017

A Alıştırma

Gâlib olmaklığı vâcib olmayınca dahi

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

sahr üzre şatranc oynamak a’zam afâtdandur dahi feth ilen ferzân tarafından muteveffâ ola ya’ni ferzîn tarafından oyun açmaya ekser lu’bı şâh tarafından yanadın oynaya dahi ekser oyunda şâh peydağını râbi’ şâh def’ eylemeye ya’ni şâhun dördünci hânesine iletmeye meger ferz-paydağı anunla bile ola ye bir dâbbe saklamağıçün olsa ya âhiri men’içün ya’ni bir gayri nesnenün zararın def’ itmegiçün ya deste muta’allik olsa ya’ni andan gayriden oyun açmak mümkin olmaya dahi ferzîn-i sâlis-i ferzâne ya’ni ferzün üçünci hânesineye fil kâyimün üçünci hânesine iletmegi te’hîr eylemeye kaçan oyundan iki paydak kitse saf-ı vâhidden cehd idüb sa’y eyleye ruheynine ya’ni iki ruhına ol ced ve ye yol eyleye bâri bir ruhını ol araya koya dahi bir dâbbe oynar olsa fikir eyleye ol nesne oynayıcak aylak alınmaya mâdûnilde ya’ni beraberile de  alınmaya dahi oynadukdan sonra ol dâbbenün üzerine bir dâbbe sürilüb girü dönmeye zîre dimişlerdür ol oyında bir varması bir girü dönmesi iki ledîn naks olur dahi dimişlerdür rûhiçün

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Extension Restriction Allowed file extensions: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
  • No comments found

Popüler Yazılar

Dikkat

Burada yer alan bir(kaç) eserin telif hakları size ait veya yasal temsilcisi iseniz ve eserin burada yer almasını istemiyorsanız eserin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayın.

Osmanlıca Çeviri @osmanlicaci

Sat Nov 05 17:22:35 +0000 2016

Ankara Hüsn-i Hat ve Tezhip Kursu https://t.co/FQuwov76oX
Wed Nov 02 08:38:55 +0000 2016

Yaşayan Hikâyemiz – Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler Yayımlandı https://t.co/p1eZvRdKiW

Çankaya/Ankara

Tel.: +90 538 388 3388

Tel.: +90 546 648 2212

osmanlicacinet@gmail.com

Sosyal Hesaplarımız

x