Monday, 21 August 2017

A Alıştırma

Âyâ pâdişâhımız şehinşâh-ı felekbârgâhımız

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


cihângîr-i Cemşîdnazîr, tâcdâr-ı Erdeşîrşemşîr,
şehinşâh-ı Cemkadr-i âlîtebâr peder ber peder, hüsrev-i tâcdâr, hâkân-ı bülendmesned,
serîrârây-ı devlet-i sermed es-sultân ibni’s-sultân es-sultân Ahmed
Hân bin Muhammed Hân ebbedallâhu teâlâ izzehu ve eyyede ve şeddede esâse saltanatihi
hazretlerinin rikâbına yüz sürüp bilâvâsıta saâdet-i mükâlemeye nâil
olaydım yâhut gâhî tefakkud-i ahvâl-i fukarâ
[ için tağyîr-i tavr-ı pâdişâhî etmekle geşt ü güzâr-ı şehr ü Pazar]
ederken bari rastgeleydim ve mütegâfilâne
eyidüp ahvâl-i âlem perîşân oldu ve eşkıyâ ta’addîsi kemâlin
buldu diyeydüm ve zu’m-i fâsidim üzre tedbîr-i ıslâh-ı memlekete müteallik niçe kelimât ve
mukaddemât arz ideydüm deyu bu efkâr-ı perîşân ile bir gece gûşenişîn-i
zâviye-i mihnet idim ve hastehâl-i gumûm-i uzlet idim. Nâgâhderîçe-i çeşm-i
cihânbînime perde-i gaflet asılıp merdüm-i dîde-i gamdîde gunûde-i mehd-i
râhat olup seyyâh-ı cihângerd-i rûh temâşâ-yı şehristân-ı hayâl
ederken nâgehân bir tâife-i celîlüşşâna rastgeldim ki her birinin
nâsiye-i cemâlinden nûr-i saâdet lâmi’ olup her biri bir sîmâ-yı dilârây
ile hırâmân olarak bir bağçe-i firdevsnişâna yetdiler ve hezâr haşmet ü vekâr
ile bir kürsî-i zernigârda karâr etdiler. Ben dahi sâir hüddâmile hizmet
ederek ya’nî sâyemisâl akablarınca giderek ol makâma vardım ve makâm-ı

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Extension Restriction Allowed file extensions: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
  • No comments found

Popüler Yazılar

Dikkat

Burada yer alan bir(kaç) eserin telif hakları size ait veya yasal temsilcisi iseniz ve eserin burada yer almasını istemiyorsanız eserin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayın.

Osmanlıca Çeviri @osmanlicaci

Sat Nov 05 17:22:35 +0000 2016

Ankara Hüsn-i Hat ve Tezhip Kursu https://t.co/FQuwov76oX
Wed Nov 02 08:38:55 +0000 2016

Yaşayan Hikâyemiz – Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler Yayımlandı https://t.co/p1eZvRdKiW

Çankaya/Ankara

Tel.: +90 538 388 3388

Tel.: +90 546 648 2212

osmanlicacinet@gmail.com

Sosyal Hesaplarımız

x